6. april 2017

Organisering

STYRET

Leder:  Bengt Tangen

Medlemmer:  Bodil Carlson, Kjell Hansen, Marit Grinden, Rita Nesset

Observatør i styret fra Nord-Odal kommune: Ellisiv Hovig/Eva Snare

Revisor: Ikke utpekt.

Valgkomité: Det har ikke vært utpekt valgkomite.

Deler av styret