Bli medlem i Sand Sentrumsforening!

Sand Sentrumsforening har 22 medlemmer og møtes regelmessig på Milepelen. Foreningen har blant annet som formål å fremme handel og service i Sand sentrum. Styrets leder er Bengt Tangen, telefon 916 18 051. Nye medlemmer i 2016 var Norsk Folkehjelp, Sanitetsforeningen, Coop, Hagelaget og Apotek1. Årlig kontingent Bedrift 500,- Lag og forening 300,- Privatpersoner 100,- Read more about Bli medlem i Sand Sentrumsforening![…]