10. april 2017

Aktiviteter og saker

Medlems- og styremøter

Foreningens styre har faste møter på Milepelen månedlig. Det er mulig  for alle medlemmer å delta på disse møtene

Informasjon og kommunikasjon

Kommunikasjon til foreningens medlemmer har inntil nylig foregått via Facebooksiden til Sand Sentrumsforening.  Juni 2017 er det 532 personer «følger» siden. Kanalen når ikke frem til alle, og ble derfor i april 2017 lansert en ny hjemmeside på domenet sandsentrumsforening.no.

Styrets leder mottar ca. 15 henvendelser på vegne av foreningen i løpet av året (telefon, e-post).

Glåmdalen har vært på besøk, og resultatet ble en artikkel med bilde på siste side i papirversjonen.

Det er planlagt å utarbeide et årshjul som viser de vesentlige begivenhetene i Sand i løpet av året. Denne koordineres med kulturkalender. Målet med kalenderen er å planlegge markedsførings- og salgsaktiviteter i forbindelse med arrangementer. Et annet mål er å identifisere ”tomrom” eller overlappende aktiverer, slik at man får en jevn fordeling året i gjennom

Aktiviteter og saker

Sand sentrumsforening har brukt tid på å planlegge:

  • Morodalsfestivalen. Her har det vært jobbet aktivt med å rekruttere utstillere til på lørdag, slik at det blir et arrangement for hele Sand.
  • Sandsdagene – hvor Bengt representerte foreningen på blant annet oppstartsmøte.
  • Julegrantenning og plassering av julegran.
  • Fremmet ønske til kommunen om bedre skilting/synliggjøring av Sand sentrum (ved Kiwi)
  • Det har vært avholdt et frokostseminar/kurs i sosiale medier ved Stig Åsheim.
  • Informasjon om planarbeid i kommunen.