Forutsetninger for deltagelse

  • Innenfor månedens tema
  • Skal vise folk i aktivitet
  • Gjenkjennelse fra Nord-Odal er en fordel
  • Utstråler liv og glede
  • Skal kunne brukes både på web og trykk
  • Foto- eller annen filterfikling ønskes ikke

Vurdering

Motiv, folk i aktivitet, liv og glede og gjenkjennelsesfaktor fra Nord-Odal er langt viktigere enn fototeknisk briljans. Men bra bilder er selvsagt heller ingen ulempe.

Juryen vil bestå av folk fra Sand Sentrumsforening og Nord-Odal kommune ved Stig Aasheim og Eva Snare.

Rettigheter til innsendte bilder

Nord-Odal kommune og Sand Sentrumsforening arrangerer denne konkurransen og ønsker å fritt kunne bruke alle innsendte bilder, ikke nødvendigvis bare vinnerbilder, på nettsider, i sosiale medier og i trykte publikasjoner i ettertid. Fotograf vil bli kreditert i slike sammenhenger. Fotografene eier selvsagt fortsatt sine egne bilder og kan bruke dem som de selv vil.

Hvordan delta?

  • Send bildet som vedlegg i e-post til: fotokonkurranse@nord-odal.kommune.no
  • Filnavn: fotografnavn og måned, for eksempel: eva_snare_juni.jpg. Vi foretrekker .jpg-format.
  • Det er lov å sende inn flere bilder, men maks. 10 pr måned.
  • Innsendingsfrist er den 1. måneden etter (altså 1. mars – for februartema)

Neste måneds tema blir offentliggjort senest den 1. i den aktuelle måneden.

Premiering

1000 kr tildeles den som sender inn det beste bildet i hver måned. Ingen dato settes for hvor raskt vinner blir plukket ut, det vil variere fra måned til måned. Men innen rimelig tid vil det alltid være.

4000 kr tildeles det av de 11 vinnerbildene som juryen synes har vært årets beste. Dette blir valgt ut i januar 2019.

Vinnerbilder publiseres i våre forskjellige kanaler.

Folk i aktivitet

Fotokonkurranse – «Folk i aktivitet», eksempelbilde fra Toner.