Informasjonsmøte om planer for Sand sentrum 24. mai kl 18:00

Nord-Odal kommune ved planasvarlig Roar Jonsrud informerer om sentrumsplan.

Vi vil gjerne ha dine innspill.

Møtet finner sted i Milepelens nye møtelokale.